Prihláška

Prihláška na certifikované školenie


aplikácia talianskych dekoratívnych náterov

I. stupeň


ORGANIZÁTOR ŠKOLENIA: NEO-CONCEPT s.r.o.

ODBORNÝ GARANT ŠKOLENIA: VALPAINT SRL, ITALYÚčastníci školenia sa na naučia zvládať základné profesionálne techniky aplikácie dekoratívnych materiálov talianskeho výrobcu VALPAINT a získajú certifikát o absolvovaní školenia.


Na školení je zabezpečené občerstvenie, obed, pracovné materiály, pomôcky a pracovné oblečenie.


Po prijatí záväznej prihlášky Vám budú zaslané podrobné informácie o školení spolu so zálohovou faktúrou. Vaša účasť na školení bude záväzne potvrdená po prijatí úhrady.


Prečítala som si Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súhlasím s ním. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.